บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระ


บรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ2555

รายงานโดย: พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต (ดร.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และหัวหน้าคณะทำงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ขอแนะนำ เว็บไซต์ เครือข่าย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.kruphra.net

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s